22 marca 2014

Typowy dietetyk: TALERZ MA ZNACZENIE

Oceniamy wielkość obiektu przez porównanie go z otoczeniem w jakim się znajduje. Taką różnicę dostrzegł naukowiec Delboeuf w rysunku z kołem. Zauważył on, że tej samej wielkości koło umieszczone  w mniejszym okręgu wydaje się większe, a koło umieszczone w większym okręgu mniejsze.Teoria ta została zbadana w kilku eksperymentach i potwierdzono w nich, iż jest to złudzenie optyczne. Takie zjawiska związane z iluzją są często wykorzystywane w reklamach produktów spożywczych czy restauracjach. "Jemy oczami" i specjaliści do spraw marketingu dobrze o tym wiedzą! Czy kolory, kształty i wielkości decydują o tym ile zjem?


8 marca 2014

Typowy Dietetyk: RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA


Jest to stan, w którym zostaje zachowany swoisty stosunek kationów i anionów w płynach ustrojowych, warunkujący odpowiednie pH i prawidłowy przebieg procesów życiowych. Optymalny zakres pH krwi dla większości procesów przemiany materii wynosi 7,35-7,45.
Nasz organizm posiada wiele mechanizmów regulujących środowisko wewnętrzne, ale nawet w warunkach fizjologicznych istnieje tendencja do zakwaszania ustroju. W procesach utleniania węglowodanów, tłuszczów i białek powstaje kwas węglowy. (w większości jest wydalany w postaci dwutlenku węgla przez płuca)