11 lutego 2014

Typowy dietetyk: WODA


Woda spełnia w organizmie wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim jest głównym składnikiem organizmu i może stanowić  45-75% masy ciała; u dorosłego nieotyłego człowieka jej udział sięga zwykle około 60%. Ponieważ tkanka tłuszczowa zawiera tylko około 10-20% wody, u osób otyłych procentowy udział wody w masie ciała jest mniejszy.